Optimalų tiekimo grandinės veikimą užtikrinančios priemonės ir paslaugos